30 maj 202309:30 - 12:30
Altinget nätverk: Läkemedelsområdet och hälsodata: Utmaningar och möjligheter för Sveriges utveckling inom Life Science

STOCKHOLM. Träff med Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk. Medverkar gör Gunilla Nordlöf, generaldirektör på e-hälsomyndigheten. Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif och tidigare nationell life sicence- samordnare. Peter Lindgren, vd på IHE.

”Sverige utvecklas ständigt som Life Science-nation, och mycket händer inom områdena hälsodata, kliniska läkemedelsprövningar och precisionsmedicin. Parallellt så genomgår hälso- och sjukvården stora förändringar, och läkemedelsområdet är inget undantag. Många nya läkemedel godkänns för användning inom flera indikationer och kombinationsterapier blir allt vanligare. Detta innebär att fler patienter kan behandlas. Samtidigt ställs myndigheter och regioner inför en allt större utmaning och tuffa prioriteringar. Indikationsbaserad prissättning (IBP) har föreslagits som en lösning. IBP tar hänsyn till att värdet och kostnadseffektiviteten kan skilja sig markant mellan olika indikationer, och kan därmed användas för ett urval av nya läkemedel.

Men hur säkerställer vi tillgången till de nödvändiga data som krävs för att implementera och utvärdera en sådan prissättning? Och vad betyder detta på lång sikt för användningen av hälsodata, och vidare Sverige som Life Science-nation?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00