31 januari 2023 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Svenskt näringsliv om framtidens yrkesutbildning

STOCKHOLM. Träff med Altingets utbildningspolitiska nätverk. Medverkar gör Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning vid Svenskt Näringsliv. 

I Svenskt näringslivs rapport Framtidens yrkesutbildning - Ge branscherna makten, konstateras det att samtidigt som såväl privat som offentlig sektor skriker efter yrkesutbildade med rätt kompetens, sjunker andelen elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen. Enligt beräkningarna kommer det år 2035 saknas 290 000 yrkesutbildade om inget görs. I den så kallade branschmodellen framlägger Svenskt näringsliv flera åtgärder för att stärka det svenska utbildningssystemet. 

På dagens träff gästar Johan Olsson, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Johan kommer att berätta om rapporten - vilka brister finns i dagens utbildningssystem och hur kan de åtgärdas?


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget