6 december 2022 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Vårdpolitiken - Regionala skillnader inom svensk hälso- och sjukvård

STOCKHOLM. Träff med Altingets hälso- och sjukvårdspolitiska nätverk. Medverkar gör Marianne Brehmer, urolog på Södersjukhuset men som tidigare arbetat som chef för Århus sjukhus i Danmark. 

Danmarks sjukvård lyfts ofta som ett gott exempel i den svenska sjukvårdspolitiska debatten. Man talar om den danska modellen som för ett tag sedan infördes i Danmark, som innefattar ett hårdare regelverk än vad som återfinns i Sverige samt ett ökat fokus på tillgänglighet. En patient har i Danmark rätt att söka specialistvård på alla offentliga sjukhus, och om en region inte kan erbjuda undersökning inom 30 dagar kan patienten i stället söka privat vård. Resultatet har blivit att väntetiderna för vård har minskat. Är detta något som Sverige kan lära sig av? Och i så fall, vad krävs? 

Under dagens träff gästar Marianne Brehmer, urolog som tidigare varit chef under tre års tid på Århus sjukhus i Danmark. Hon kommer att berätta om dansk sjukvård i jämförelse med svensk. 


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget