16 mars 2023 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Cybersäkerhet ur ett energiperspektiv

STOCKHOLM. Träff med Altingets cybersäkerhetspolitiska nätverk. Medverkar gör Titti Norlin, chef för tillsyn och försörjningstrygghet samt ansvarig för cyber-och informationssäkerhet på Energimyndigheten.

Vad händer när samhällsnödvändiga funktioner blir måltavla för cyberangrepp? Energisektorn är en samhällsviktig sektor som blir allt mer utsatt cyberhot, angrepp som i framtiden kan tänkas öka på grund av rådande världsläge och energikris. Cyberhot mot samhällsviktiga funktioner är som bekant bakgrunden till NIS-lagstiftningen som trädde i kraft 2018. Hur tar vi oss an ett sådant viktigt problem som rör Sveriges samlade cybersäkerhet och skydd av vårt samhälle? Titti Norlin från energimyndigheten medverkar för att prata om myndighetens roll och energisektorns utsatthet. 


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget