10 november 2023
Utredning: Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen, Dir. 2022:40

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • analysera behovet av och lämna förslag på författ­nings­ändringar som är nöd­vändiga för att genom­föra ändrings­direktivet på minimi­nivå, och
  • ta ställning till om regel­verket behöver förenklas eller ändras för att inte vara onödigt betung­ande för legala vapen­inne­havare och lämna nöd­vändiga författ­nings­förslag.

Utredaren ska biträdas av en parla­men­tariskt samman­satt referens­grupp.

Uppdraget att före­slå hur ändrings­direktivet ska genom­föras ska redo­visas senast den 11 november 2022. Upp­draget i övrigt ska redo­visas senast den 10 november 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00