12 december 2022 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Systemskiftet i skogen

STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Sten B Nilsson, skogs- och systemanalytiker och tidigare professor i skoglig driftsplanering vid SLU.

Skogsdebatten är så polariserad att den blir alltmer svårlöslig. Professor Sten B Nilsson menar i sin senaste rapport ”Systemskiftet i skogen”, att bristen på en konstruktiv debatt beror på att varje utmaning i skogen debatteras var för sig istället för gemensamt. Vi bör se på helheten och adressera att skogsnäringen befinner sig i ett systemskifte. Synen på skogen och hur den bör brukas är annorlunda idag än på 1990-talet, då dagens politik skapades. Det krävs därför ett nytänk.

Nilsson menar att Skogsutredningens förslag kring en nationell samordnare för skogen bör hörsammas och att sekretariatet kopplat till samordnaren bör hantera ”anpassningen av skogsnäringen till pågående systemskifte”. Sekretariatet är sedan kopplat till ett Skogsråd, som är fredat från politiken och skogsnäringens intressenter. Under dagens träff berättar Sten om sin idé och hur Skogsrådet kan vara en del av lösningen i konflikten om skogen. 


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget