19 oktober 2022 09:30 - 12:30
Altingets Nätverk: Så blir det lönsamt att låta skogen stå

STOCKHOLM. Träff med Altingets skogspolitiska nätverk. Medverkar gör Christoffer Bonde, vd på Carbon Capture Company. 

Utan ekonomiska incitament kan det vara svårt för en skogsägare att ta beslutet att låta skogen stå kvar för miljö-och klimatskäl, skogsbruket förekommer trots allt med en underhållskostnad. Avsaknaden av ekonomiska incitament håller dock på att förändras. Allt fler företag sätter upp mål för nettonoll-utsläpp. För att nå dem krävs klimatkompensation. Det har lett till att flera företag har startats med affärsmodellen att låta privata företag betala skogsägarna för att låta skogen stå kvar, alternativt återbeskoga områden, som ett led i företagens klimatstrategi.

Under dagens träff gästas vi av Christoffer Bonde, vd på Carbon Capture Company, som erbjuder företag tre olika modeller för klimatkompensation med hjälp av den svenska skogen. En modell de menar är en win-win situation för både dem, skogsägare och klimatkompenserande företag.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget