26 oktober 2022 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Framtidens kärnkraft: Små modulära reaktorer

STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk för energipolitilk. Medverkar gör Pär Olsson, professor inom kärnenergiteknik och projektledare för SUNRISE. 

En SMR kan leverera upp till 300 megawatt och kan massproduceras, vilket kan göra dem mellan 15–40% billigare än ett storskaligt kraftverk (mätt i relation till samma energiproduktion). Vidare skulle de potentiellt kunna placeras närmre städer eller i relation till tunga industrier, något som kan underlätta elektrifieringen av samhället. Det finns dock svårigheter, bland annat att de ännu inte hunnit testas i stor skala samt att det finns flera reguljära och politiska hinder på vägen. Kärnkraft är dessutom förenat med ovanliga men allvarliga risker. 

Pär Olsson är professor inom kärnenergiteknik på KTH i Stockholm och leder projektet SUNRISE (Sustainable Nuclear Energy Research in Sweden), som bygger en test-SMR i Oskarshamn. Han berättar för nätverket om SMR, vilka möjligheter som finns att hämta inom tekniken och vilka svårigheter som finns på vägen.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget