8 december 202209:30 - 12:30
Altingets Nätverk: Medarbetardriven kultur - Silvia Kakembo

STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk för digitalisering. Medverkar gör Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion. 

Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp? Silvia Kakembo är idag byråchef på PR- och kommunikationsfirman Arena Opinion. Silvia har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation. Vid dagens träff diskuterar Silvia med deltagarna om hur vi involverar våra yngre medarbetare och de med en annan bakgrund. Hur skapar vi en medarbetardriven kultur - tillitsbaserad styrning underifrån och upp?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00