11 oktober 202209:30 - 12:30
Altingets Nätverk: Bortom buzzwordsen - hur använder vi oss av design i innovations- och förändringsarbetet?

STOCKHOLM. Träff med Altingets nätverk för digitalisering. Medverkar gör Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet 

Förnyelselabbet är ett initiativ av SKR och som projektleds av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Syftet med projektet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå. Labbet utforskar individers erfarenheter av ett system och skapar material för en vilja till förändring hos beslutsfattare. 

Pia McAleenan är projektledare på Förnyelselabbet. Vid dagens möte berättar Pia mer om, och diskuterar med nätverkets deltagare om hur vi kan använda oss av design i innovations- och förändringsarbetet i våra respektive verksamheter. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00