1 november 2022
Utredning: Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter, Dir. 2021:48

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredarens övergripande uppdrag är att ta ställning till vilka författningsändringar som behövs med anledning av direktivet och lämna de författningsförslag och förslag på andra åtgärder som direktivet ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2022.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget