Maj 2019

Fredag 24 maj

 • Fridays for Future: Global Strike for Climate

  Global klimatstrejk. Fridays for Future inleddes när Greta Thunberg skolstrejkade för klimatet utanför riksdagen. Under förra protesten i mars månad deltog 1,6 miljoner deltagare, vilket främst var skolelever från 125 länder. 

Tisdag 21 maj

KL. 8:30
 • Seminarium: Glädjeparadoxen – målkonflikt mellan glädje och inlärning i skolan?

  Diskussion om boken "Glädjeparadoxen" som identifierar rötterna till den svenska skolans problem. Författarna, Gabriel Heller Sahlgren, doktorand vid London School of Economics, och Nima Sanandaji, teknologie doktor, menar att skolpolitiken som infördes efter 1945 med fokus på glädje, skoldemokrati och elevledda pedagogiska metoder, inte fungerar som det var tänkt.

Måndag 20 maj

KL. 12:00
 • Utfrågning med de politiska partierna inför EU-valet

  Utfrågning av de olika partiernas kandidater inför Europaparlamentsvalet

Fredag 17 maj

KL. 15:00
 • Fira Norges nationaldag

  Firandet består av parad med musikorkestrar, tal, uppträdanden och gudstjänst.

KL. 9:00
 • Konferens: Budgetdagen 2019

  Under Budgetdagen 2019 diskuteras aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.

Torsdag 16 maj

KL. 18:00
 • Seminarium: Sveriges framtida försvar

  Försvarsberedningens förslag och slutrapport diskuteras.

KL. 13:00
 • Konferens: Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

  Under årets Förvaltningspolitisk dag kan man ta del av erfarenheter och kan utbyta tankar om hur en  god myndighetsstyrning i praktiken kan tillämpas. 

Fredag 10 maj

KL. 8:00
 • Seminarium: Företagare och politiker tillsammans

  Svenskt näringsliv arrangerar ett seminarium där företagare och politiker möts med syfte att skapa en större förståelse för hur företagares påverkas av politiska beslut.

Måndag 6 maj

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Politisk kommunikation i (sociala) medier

  Medverkar gör Brit Stakston, mediestrateg Stakston PR & Blank Spot Project, författare och rådgivare. 

Fredag 3 maj

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Hur får man digitalisering att fungera i ett stort sammanhang?

  Under dagens nätverksträff medverkar Johan Magnusson, universitetslektor Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt föreståndare för Digital Förvaltning

 • Miljöpartiets kongress 2019

  Miljöpartiet håller partikongress i Örebro. 

Torsdag 2 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp uppdragen att utreda om det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå

  Sista datum för Boverket att delredovisa uppdraget.

April 2019

Onsdag 24 april

KL. 8:00
 • Seminarium: Vad händer när det vänder?

  En panel med ekonomer och omställningsexperter diskuterar konjunktur och arbetsmarknad.

Fredag 12 april

KL. 12:00
 • Lunchseminarium: Ekonomiska läget i Västra Götaland

  Bettina Kashefi är chefsekonom på Svenskt Näringslivs. Hon presenterar årets första konjunkturrapport och vilka reformer som Sverige behöver.

KL. 9:00

Torsdag 11 april

KL. 10:00
 • Riksdagsseminarium: Om personalliggarsystem

  Den 11 april håller skatteutskottet ett öppet seminarium om en utvärdering av personalliggarsystemet som utskottet har gjort. Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv. Seminariet är en del av skatteutskottets arbete med att utvärdera hur systemet med personalliggare fungerar i restaurang-, frisör- tvätteri- och byggbranscherna. De som berörs är främst företagare, bransch- och näringslivsorganisationer, Skatteverket, arbetstagare och arbetstagarorganisationer. Resultatet framgår av den rapport som lanseras vid seminariet.

   

Onsdag 10 april

KL. 13:00
 • Budgetdebatt i riksdagen

  Debatt om regeringens ekonomiska vårproposition. Finansministern och de ekonomisk-politiska talespersonerna deltar.

KL. 9:00
 • Vårbudget 2019

  Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar den ekonomiska vårpropositionen samt vårändringsbudgeten för 2019.

Lördag 6 april

KL. 15:00
 • Manifestation: Fria Pensionärer kräver krafttag för klimatet

  En partipolitisk obunden klimatmanifestation. Initiativet är ett svar på Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.