Mars 2020

Torsdag 26 mars

 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. Dagordningen publiceras på Europeiska rådets hemsida en vecka innan mötet hålls. 

Tisdag 17 mars

 • Sista datum för regeringen att lämna propositioner som ska behandlas under riksdagsåret

Måndag 9 mars

KL. 11:00
 • Altinget nätverk: Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion

  CIVILSAMHÄLLE & POLITISK PÅVERKAN - Medverkar gör Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet & Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Regeringens politik för civilsamhället - engagemang, långsiktighet och oberoende?

  CIVILSAMHÄLLE & POLITISK PÅVERKAN - Medverkar gör Helene Öberg, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).   

Söndag 8 mars

 • Internationella kvinnodagen 2020

Torsdag 5 mars

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Tidningsdrottningen om ledarskap och självförtroende

  LEDARSKAP & INNOVATION - Medverkar gör Amelia Adamo, chefredaktör och journalist, grundare av bl.a Amelia, Tara och M-magasin. 

Februari 2020

Fredag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Formas att ge stöd till insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin

  Sista datum för Formas att slutredovisa uppdraget.

Fredag 21 februari

 • Ekonomistyrningsverket presenterar utfallet för statens budget månadsutfall januari

Torsdag 20 februari

 • Gröna Studenters riksårsmöte

  Riksårsmöte för Gröna Studenter där man bland annat väljer ut valberedning och beslutar om politiken som ska drivas under det kommande året. 

 • Extra möte i Europeiska rådet

  EU:s stats- och regeringschefer kommer att diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027 vid ett extra möte i Europeiska rådet.

Tisdag 18 februari

 • Konferens: Konferensen för stabilitet, ekonomiska samordning och styrning i EU (SESS), Bryssel

  Riktar sig till riksdagsledamöter inom finans- och skatteutskottet.

Torsdag 13 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Samhällsförbättring - med journalistiken som verktyg

  Medverkar gör Carsten Terp Beck-Nilsson, redaktör för Altinget: civilsamfund på Altinget i Danmark. 

Onsdag 12 februari

KL. 10:30
 • Altinget nätverk: Bortom januariavtalet - breda bostadspolitiska samtal och internationell inspiration

  Medverkar gör Elin S Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

 • Riksbankens penningpolitiska rapport

  Publicering av Riksbankens penningpolitiska rapport, vilken kommer meddela vilken nivå reporäntan kommer att ha från och med den 19 februari 2020.

Fredag 7 februari

 • Grön ungdoms riksårsmöte

  129 ombud för ungdomsförbundet kommer samlas och beslutar om inriktningen på deras politik och valet av representanter.

Onsdag 5 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.

Tisdag 4 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten?

  Medverkar gör Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel

  Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

Måndag 3 februari

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Civilsamhällets medverkan i beslutsprocessen - konkreta verktyg och redskap

  Medverkar gör Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

KL. 7:45
 • Finaldag av Ungdomens riksdag

  Totalt 349 klassrepresentanter får testa på att vara riksdagspolitiker för en dag.