Mars 2019

Lördag 9 mars

KL. 13:00
 • Liberalt riksmöte 2019

  Liberalerna anordnar det liberala riksmötet, där partiets medlemmar samlas för att diskutera och utveckla partiets politik med stort fokus på det stundande Europaparlamentsvalet. 

Måndag 4 mars

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  I dagens nätverksträff medverkar Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna. 

Fredag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

  Sista datum för Kungliga biblioteket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Boverket om romsk inkludering

  Sista datum för Boverket att redovisa uppdraget.

Februari 2019

Måndag 11 februari

KL. 14:00
 • Seminarium: Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna?

  Ett seminarium om hur man kan minska påverkan av falska nyheter, faktaresistens och förutfattade meningar i samhällsdebatten om de gröna näringarna och hur fakta, forskning och värderingar paras till en hållbar politik och mer kunskapsbaserade beslut. 

Fredag 8 februari

 • Grön ungdoms riksårsmöte

  Grön ungdom har riksmöte.

 • Feministiskt initiativs kongress 2019

  Partiet väljer ny partiledare som ska leda partiet tillsammans med Gita Nabavi. Styrelsen har föreslagit Farida al-Abani till partiledarposten. 

Onsdag 6 februari

KL. 8:00
 • Seminarium: Är konservatismen på väg tillbaka?

  Ett seminarium som frågar sig om det stämmer att konservatismen är på väg tillbaka, vilka uttryck tar det sig, Och vilka de viktiga spänningarna inom konservatismen är.

Fredag 1 februari

 • Centerpartiets Kommundagar

  Centerpartiet anordnar kommundagar i Umeå.

Januari 2019

Måndag 21 januari

KL. 11:00
 • Regeringsförklaring

  Stefan Löfven presenterar också sina statsråd.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Stefan Stern, styrelseaktiv och rådgivare i eget bolag samt Senior Advisor på Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB.

Fredag 18 januari

KL. 9:00
 • Statsministeromröstning i riksdagen

  Riksdagen ska rösta om talmannens förslag till statsminister.

Tisdag 15 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Söndag 13 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Folk och försvar

  Den årliga konferensen om försvars- och säkerhetspolitik i Sälen.

Fredag 4 januari

 • Utredning: Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2018

Måndag 31 december

 • Utredning: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att redovisa uppdraget.

Fredag 14 december

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

  Under dagens nätverksträff medverkar Karin Schreil, vd Fujitsu Sverige och styrelseledamot i it- och telekomföretagen. 

Onsdag 12 december

 • Riksdagen debatterar budgeten

  Riksdagen kommer debattera och besluta om ramarna i statens budget för 2019 och hur mycket vart och ett av de 27 utgiftsområdena maximalt får kosta.

Onsdag 5 december

KL. 15:00
 • Seminarium: Myndighetsstyrelser i praktiken

  Ett seminarium för att diskutera hur arbetet i styrelser kan utvecklas. Vid seminariet presenteras Statskontorets rapport Myndighetsstyrelser i praktiken. Vänder sig till chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.