Januari 2019

Måndag 21 januari

KL. 11:00
 • Regeringsförklaring

  Stefan Löfven presenterar också sina statsråd.

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Politisk påverkan

  Under dagens nätverksträff medverkar Stefan Stern, styrelseaktiv och rådgivare i eget bolag samt Senior Advisor på Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB.

Fredag 18 januari

KL. 9:00
 • Statsministeromröstning i riksdagen

  Riksdagen ska rösta om talmannens förslag till statsminister.

Tisdag 15 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

  Sista datum för myndigheterna att delredovisa uppdraget.

Söndag 13 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Folk och försvar

  Den årliga konferensen om försvars- och säkerhetspolitik i Sälen.

Fredag 4 januari

 • Utredning: Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2018

Måndag 31 december

 • Utredning: Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

  Sista datum för samordnaren att redovisa uppdraget.

Fredag 14 december

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

  Under dagens nätverksträff medverkar Karin Schreil, vd Fujitsu Sverige och styrelseledamot i it- och telekomföretagen. 

Onsdag 12 december

 • Riksdagen debatterar budgeten

  Riksdagen kommer debattera och besluta om ramarna i statens budget för 2019 och hur mycket vart och ett av de 27 utgiftsområdena maximalt får kosta.

Onsdag 5 december

KL. 15:00
 • Seminarium: Myndighetsstyrelser i praktiken

  Ett seminarium för att diskutera hur arbetet i styrelser kan utvecklas. Vid seminariet presenteras Statskontorets rapport Myndighetsstyrelser i praktiken. Vänder sig till chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

KL. 8:30
 • Talman Andreas Norlén lägger eventuellt fram Stefan Löfven som statsministerkandidat till riksdagen

  Kammaren röstar eventuellt för Stefan Löfven som statsministerkandidat minst två dagar senare. 

Lördag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag för ökad kunskap och evidens inom tvångsvården

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa den första delen av uppdraget.

November 2018

Fredag 30 november

KL. 16:30
 • Allmänna motionstiden slutar

  Deadline för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner.

Tisdag 20 november

 • Exportdagarna 2018

  Exportdagarna ersätter tidigare års Försvarsföretagsdagarna. De områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat exportfrämjandet, exportkontroll, finansiering och försvarsnyttan.

Torsdag 15 november

KL. 13:00
 • Budgetpropositionen överlämnas

  Regeringen överlämnar budgetpropositionen till riksdagen.

KL. 8:45
 • Talmannen kallar till nya samtal med partierna

Onsdag 14 november

KL. 9:00
 • Statsministeromröstning: Ulf Kristersson (M)

  Kammaren röstar om Ulf Kristersson som statsminister. 

Fredag 2 november

KL. 9:30
 • Altingets nätverk: Digitalisering av offentlig sektor

  Under dagens nätverksträff medverkar Åsa Zetterberg, regeringens nytillträdda digitaliseringschef.

Torsdag 1 november

 • Regeringsuppdrag: Fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att delredovisa uppdraget.

Oktober 2018

Tisdag 16 oktober

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.