Om Östersjöområdet, åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Medverkar gör bland andra: 

 • Karolina Skog, miljöminister.
 • Peter Thomson, FN:s särskilda havssändebud.
 • Anne Christine Brusendorff, generalsekreterare på ICES.
 • Jakob Granit, generaldirektör Hav.

Programmet innehåller föreläsningar i följande ämnen: 

 • Frivilliga åtagande
 • Havsplanering
 • Marint områdesskydd
 • Ekosystembaserad fiskförvaltning
 • Miljömål
 • Övergödning
 • HELCOM
 • Samverkan näringsliv, myndigheter och forskning
Arrangör:
Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktinformation:
Jeanette Frykner, jeanette.frykner@havochvatten.se

Adress:
Eriksbergshallen
Maskingatan 11
417 64 Göteborg


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »