Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredningen ska komplettera redan genomförda samt pågående utredningar på området. Det är angeläget att regeringen får en samlad bild av hur skattemedel kan användas på ett bättre sätt för att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet är att, givet befintlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården, säkerställa möjligheterna för en jämlik vård för dem som har de största behoven. Patientens bästa ska vara utgångspunkten för de beslut som fattas i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 juni 2018. De delar som ska delredovisas är utgångspunkterna för mer ändamåls-enliga styrsystem samt sammanställningen av skillnader i vård-utnyttjande. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 31 december 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: Ordning och reda i vården

20/12
2017
22/12
2017
1/3
2018
15/6
2018
12/6
2019
25/9
2019
1/10
2019
2/10
2019
24/10
2019
14/1
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »