Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av hur nuvarande respektive förra regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling.

Arrangör:
Konstitutionsutskottet

Adress:
Skandiasalen
Riksdagen
Stockholm

Links:

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »