Specialpedagogisk konferens som riktar sig till de som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Aktuell forskning och praktiska exempel inom området presenteras.

Medverkar gör bland andra: 

  • AnnaEva Hallin, logoped.
  • Helena Wallberg, specialpedagog och gymnasiepedagog.
  • Bo Sundblad, sakkunnig betygssättning.
  • Peter Friberg, psykolog.
  • Johanna Kristersson, logoped.
  • Maja Lindkvist, specialpedagog och gymnasiepedagog.
  • Olof Tyche, logoped.
  • Annika Gewerths Larsson, speciallärare och ämneslärare.
  • Bosse Larsson, lärare och pedagogisk utvecklare.
Arrangör:
Skolporten

Kontaktinformation:
Petra Svensson, petra.svensson@skolporten.se

Adress:
Näringslivets hus
Storgatan 19
114 51 Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »