Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En särskild utredare ska se över F-skattesystemet och analysera
effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning
och tillämpning. Syftet med översynen är bland annat att bekämpa
skattefusk och skatteundandragande.

Utredaren ska bland annat

  • analysera om utformningen av bestämmelserna möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringari syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande,
  • analysera om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt, och föreslå författningsändringar om det bedöms lämpligt,
  • analysera om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar, och
  • analysera om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar.

I ett delbetänkande, som ska lämnas senast den 15 juni 2018,
ska utredaren lämna en analys av om och i vilken utsträckning
F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är
anställda anlitas som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare.

Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Översyn av F-skattesystemet

10/11
2017
15/6
2018

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »