Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) svarar på interpellationerna Politisering av utredningsväsendet av Johan Hultberg (M), Trygghet i utsatta områden av Johan Hultberg (M), Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS av Roger Haddad (L), och Trygghet i vården av Barbro Westerholm (L).

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) svarar på interpellationen Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg (M).

Socialminister Annika Strandhäll (S) svarar på interpellationerna Överbeläggning inom akutsjukvården av Lotta Finstorp (M), Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin av Dennis Dioukarev (SD), och Upprätthållande av abortlagstiftningens intention av Emma Henriksson (KD).

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) svarar på interpellationerna Flytt av ansvaret för arbetstillstånd av Fredrik Malm (L), och Skärpt kontroll vid egen ansökan om konkurs av Gunilla Nordgren (M).

Adress:
Kammaren
Riksdagen
Stockholm

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »