Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) svarar på interpellationerna Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor av Mikael Dahlqvist (S), Arbetslösheten i Södermanland av Lotta Finstorp (M), och Kompetensförsörjning inom företagshälsovården av Lotta Finstorp (M).

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) svarar på interpellationen Statsministerns ansvar för att rädda Findus av Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) svarar på interpellationerna It-läckaget på Transportstyrelsen av Mikael Oscarsson (KD), Försvar mot ballistiska robotar av Allan Widman (L), Andelen högre officerare i Sverige av Stig Henriksson (V), Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga av Mikael Oscarsson (KD), och FN-konventionen mot kärnvapen av Daniel Bäckström (C).

Miljöminister Karolina Skog (MP) svarar på interpellationerna Åtgärder för strandskydd av Daniel Bäckström (C), Hanhikivi kärnkraftverk av Stig Henriksson (V), Sandsugning i Öresund av Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Stranderosion av Maria Malmer Stenergard (M), och Klimatråd om hållbart resande av Emma Wallrup (V).

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) svarar på interpellationerna Brister i postgången av Lotta Finstorp (M), och Regelverk och krav på cisterner av Ola Johansson (C).

Adress:
Kammaren
Riksdagen
Stockholm

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »