Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

Arrangör:
Utbildningsdepartementet

Links:

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »