Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd,
  • överväga om angrepp mot vissa funktioner, bland annat sådana som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, bör anses som särskilt allvarliga i straffrättsligt hänseende,
  • ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör konstrueras på ett annat sätt än i dag eller behöver omfatta ytterligare brottsliga gärningar,
  • ta ställning till om det finns behov av ytterligare kriminalisering av hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden eller hjälpinsatser, och
  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

21/11
2016
22/12
2016
22/12
2016
17/1
2018
18/1
2018
5/4
2018
5/4
2018
29/5
2018
20/6
2018
28/9
2018
15/1
2019
5/4
2019
9/7
2019
7/11
2019
13/11
2019
20/11
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »