Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex. tillståndsprövning,
  • föreslå ett system med sanktioner i säkerhetsskyddslagstiftningen,
  • föreslå hur en ändamålsenlig tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen ska vara utformad, och lämna nödvändiga författningsförslag.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »