Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Om utredaren kommer fram till att det finns behov av att skärpa straffskalorna, ska utredaren överväga hur det lämpligast bör ske. I detta ligger att överväga om en straffskärpning bör ske enbart genom ändringar av de befintliga straffskalorna eller om särskilda straffskalor med en brottsrubricering för grova brott bör införas. Utredaren ska beskriva de straffrättsliga och systematiska konsekvenserna av olika lösningar.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång

5/6
2018
15/2
2018
15/2
2018
25/1
2017

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »