Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

En särskild utredare ska genomföra en författningsteknisk översyn av mervärdesskattelagstiftningen och föreslå en ny mervärdesskattelag. Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad. En särskild målsättning är att den föreslagna lagstiftningen i högre grad ska stå i överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet särskilt med avseende på terminologi och struktur.

Tilläggsdirektiv 1

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av mervärdesskattelagstiftningen (dir. 2016:58). Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 april 2020.

Tilläggsdirektiv 2

Regeringen beslutade den 22 juni 2016 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra en översyn av mervärdesskattelagstiftningen. Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 april 2019. Utredningstiden förlängdes den 6 december 2018 till den 1 april 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2020.


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »