Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska i sitt arbete beakta de analyser och förslag som lämnats av Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (SOU 2011:60) och Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25).

Utredaren ska bland annat lämna förslag om

  • vid vilken befintlig myndighet eller vilket befintligt lärosäte verksamheten för det nationella centrumet ska placeras,
  • verksamhetens utformning och omfattning,
  • hur verksamheten ska finansieras genom omprioritering av befintliga medel på berörda anslag inom området,
  • eventuell möjlighet till olika former av finansiering från andra aktörer på området av lämplig del av verksamheten efter det att centrumet inrättats, till exempel kunskapsspridning och särskilda projekt, och
  • nödvändiga författningsförslag.

Förslagen ska lämnas så att verksamheten inordnas i befintlig myndighet eller befintligt lärosäte och det kan ske inom ramen för befintliga resurser inom området.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Kontaktinformation:
GDPR Deleted, GDPR Deleted

Beslutskedja: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

1/2
2016
28/3
2017
31/7
2017
26/4
2019
3/5
2019
24/3
2020
24/4
2020
28/4
2020
7/5
2020
7/5
2020
14/5
2020
3/6
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »