Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Miljömålsberedningen ska senast den 31 december 2020 föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt

Arrangör:
Miljödepartementet

Beslutskedja: Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser

1/7
2018
5/1
2020
14/1
2021
15/1
2021
15/1
2021
19/1
2021
19/1
2021
21/1
2021
21/1
2021
21/1
2021
18/2
2021
23/5
2021

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »