WEBB. Myndigheten för Delaktighet arrangerar ett seminarium om vikten av att alla, oavsett ålder, funktionsförmåga eller kön, kan delta och ta del av resultatet av arbetet med Agenda 2030.

Medverkar gör bland andra:

  • Gabriel Wikström: nationell samordnare för Agenda 2030
  • Malin Ekman Aldén: generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
  • Emil Erdtman: Funktionsrätt Sverige
  • Andreas Johansen: Göteborgs stad
  • Anna Thomsson: Sveriges Kommuner och Regioner
  • Fredrik Haux: Arbetsmiljöverket
Arrangör:
Myndigheten för delaktighet

Kontaktinformation:
Linnéa Björk, linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Adress:
Konferensen sänds på webben


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »