WEBB. We effect och Vi-skogen arrangerar ett seminarium om behovet av ett hållbart system för livsmedelsförsörjning i världen. Vad kan Sveriges göra bättre?

Medverkar gör:

  • Peter Eriksson (MP): minister för internationellt utvecklingssamarbete
  • Michael Fakhri: FN:s särskilda rapportör för rätten till mat
  • Marie Haga: Associate Vice President, Internationella Jordbruksutvecklingsfonden
  • Marie Nygren: verkställande direktör, Kooperativa Förbundet
  • Sara Gräslund: enhetschef, SLU Global, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Kajsa Johansson: senior rådgivare We Effect och forskare vid Linnéuniversitetet
  • Anna Tibblin: generalsekreterare, We Effect och Vi-skogen
Kontaktinformation:
Anna Koblanck, anna.koblanck@weeffect.org

Adress:
Seminariet sänds på webben


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »