WEBB. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium för att uppmärksamma EU:s Anti trafficking day och för att uppmärksamma arbetet mot människoexploatering i arbetslivet. 

Medverkar gör bland andra:

  • Mattias Hellberg: Arbetsmiljöverket
  • Mats Paulsson: utredare, Jämställdhetsmyndigheten
  • Kajsa Wahlberg: nationell rapportör för människohandel, Polismyndigheten
  • Per-Anders Sunesson: ambassadören mot människohandel
Arrangör:
Jämställdhetsmyndigheten

Adress:
Seminariet sänds på webben
Maskingatan 11
41764 Göteborg


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »