Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

analysera möjliga finansieringsmodeller för de tjänster som bör ingå i den samhällsomfattande posttjänsten, däribland modeller som utgår från:

  • finansiering genom statsstöd, och
  • upphandling av tjänsterna,

lämna förslag på hur varje sådan finansieringsmodell bör utformas för att kunna användas i fråga om den samhällsomfattande posttjänsten samt, om det bedöms lämpligt, lämna förslag som innebär

  • att olika tjänster i den samhällsomfattande posttjänsten finansieras på skilda sätt, och/eller
  • att sådana tjänster i olika delar av landet finansieras på skilda sätt,

föreslå hur finansieringen ska gå till, och

utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Infrastrukturdepartementet

Beslutskedja: Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten

12/2
2020
21/2
2020
28/2
2020
17/4
2020
29/5
2020
5/6
2020
11/6
2020
1/10
2020
27/1
2021
3/2
2021
5/2
2021
12/2
2021
17/2
2021
17/2
2021
19/2
2021
24/2
2021
31/1
2023

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »