MASTERCLASS AGENDA SETTING - Medverkar gör kursledare Per Schlingmann & dagens gäst Olivia Björklund Dahlgren, ordförande i organisationen Fatta!.

Altinget i samarbete med Per Schlingmann kommer under våren att hålla masterclass-tillfällen inom agenda setting och kommunikation. Här får du verktyg för att lära dig hur du skapar uppmärksamhet kring just dina frågor och får upp dem på agendan. Fokus ligger på konkreta exempel och vi presenterar råd och verktyg om hur man som företag eller organisation framgångsrikt skapar intresse hos den målgrupp man vill nå. 

Altingets nya masterclasses är kompetensutveckling under ledning av högkvalificerade kursledare tillsammans med professionella aktörer inom ditt eget område - utformade för att hjälpa dig och din organisation att möta morgondagens utmaningar.

2018 klubbades samtyckeslagen igenom av riksdagen, och Fattas arbetet sägs ha varit avgörande för att samtyckeslagen drevs igenom. Ordföranden för Fatta! heter Olivia Björklund Dahlgren, och gästar det tredje kurstillfället. Fokus ligger som vanligt på konkreta råd, verktyg och tips hämtade från verkliga fall som deltagarna kan lära sig av.  

Arrangör:
Altinget

Kontaktinformation:
Isabella Gradholt, isabella@altinget.se, tel. 0735 29 83 59

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »