SDG LEADERSHIP - Medverkar gör Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert på SKR. 

Kommuner och regioner bär en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen i Sverige då flera av uppdragen som åligger kommunerna och regionerna (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Lika viktigt som det är med nationell styrning för att samordna implementeringen av Agenda 2030 i Sverige, lika viktigt är det med samverkan på regional och kommunal nivå.

Ansvariga för denna samverkan är Sveriges kommuner och regioner (SKR) och under dagens träff berättar SKR:S miljöexepert Kerstin Blom Bokliden om SKR:s arbete med att kommunicera och samordna landets kommuner och regioners arbete med att implementera Agenda 2030.    

Arrangör:
Altinget

Kontaktinformation:
natverk@altinget.se

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »