TRANSPORT - Medverkar gör Lennart Thörn, kvalificerad utredare på Trafikanalys. 

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas förutsättningar för en introduktion av delningstjänster och utvecklingen kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Vad innebär detta för möjligheter och utmaningar?

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system. Lennart Thörn, kvalificerad utredare på myndigheten Trafikanalys, berättar mer under dagens träff.  

Arrangör:
Altinget

Kontaktinformation:
natverk@altinget.se

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »