EU:s stats- och regeringschefer kommer att diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027 vid ett extra möte i Europeiska rådet.

Adress:
Bryssel


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »