Medverkar gör Annika Härenstam, professor emerita vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. 

Hur ska en organisation se ut för att det ska gå att vara en bra chef i den? Hur påverkar organisationers förutsättningar och struktur möjligheten att göra ett bra jobb inom dem? Chefios-projektet som pågick mellan 2008 och 2014 syftade till att undersöka just detta. Forskningen handlade främst om chefsarbete i kommunala förvaltningar och fokuserade på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor. Detta projekt drevs av Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, då vid Göteborgs universitet. Flera kommuner, landsting och regioner jobbar idag aktivt med att skapa bättre förutsättningar för chefer utifrån forskningsresultaten från Chefios. Vid dagens träff berättar Annika mer om resultaten kring projektet, och hur dessa kan omsättas till konkret förändringsarbete för chefer inom offentlig sektor idag. 

Arrangör:
Altinget

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »