BOSTAD, SÖDRA SVERIGE - Medverkar gör Anna Sander, utredare Kommittén för modernare byggregler och enhetschef för Mark och exploatering i Uppsala kommun.

Olika tolkningar av Boverkets byggregler (BBR) sker både mellan kommuner, inom kommuner och mellan kommuner och byggherrar. Det är svårt att skapa kostnadseffektiva och efterfrågade lösningar i bostadsbyggandet när byggreglerna är otydliga och tolkas olika. Kommittén för modernare byggregler (SOU 2019:68) utsågs i början av 2017 och avslutade sitt arbete i december 2019. Deras uppgift har varit att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens inom byggsektorn.

Anna Sander är en av två utredare som tittat på detta, och gästar idag nätverket för att berätta mer om slutsatserna av utredningen. Boverkets byggregler behöver reformeras och förtydligas för att möjliggöra byggandet av fler och flexiblare bostäder. Moderna byggregler ska bidra till ett samhällsbyggande som håller över tid, minskar miljöpåverkan och tillgodoser behovet av bostäder med bra kvalitet för olika inkomstgrupper, säger Anna Sander. 

Kontaktinformation:
natverk@altinget.se

Adress:
BLOX
Bryghusgade 1473
Köpenhamn


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »