Medverkar gör Peter Englund, professor på Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av Finanspolitiska rådet.

Det är ingen hemlighet att bostadspolitiken i Sverige gynnar redan privilegierade grupper - den som antingen äger sin bostad, eller som hyr den genom ett förstahandskontrakt. Men för de svagaste grupperna är det desto svårare att komma in på bostadsmarknaden. Låginkomsttagare, unga och nyanlända har alla idag stora svårigheter att få en egen bostad. Peter Englund är professor på Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på banker och fastigheter. Han har ett antal åtgärder han menar behövs för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Vid den senare delen av dagens möte berättar han mer om detta, och diskuterar med nätverkets deltagare kring insider-outsiderproblematiken på bostadsmarknaden idag, och den klyfta som föreligger mellan de som har, respektive inte har en egen bostad.  

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »