Sista datum att redovisa uppdraget.

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en förstudie inför ett eventuellt etablerande av digitala innovationshubbar, enligt Europeiska kommissionens förslag om inrättandet av Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027(COM[2018]434) (nedan kallat Programmet). Förstudien ska utgå från att kostnader för ett etablerande av digitala innovationshubbar hanteras inom befintliga anslagsramar.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Infrastrukturdepartementet


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »