Medverkar gör Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige AB och regeringens särskilda utredare för utredningen om det nationella biljettsystemet.

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken i Sverige, har fått i uppgift att ge regeringen underlag för hur ett sådant system kan införas så att det förenklar för resenärer. Gerhard berättar på dagens träff mer om vilka möjligheter och utmaningar ett sådant system skulle medföra. 

Adress:
Klarahuset
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »