Medverkar gör Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hur påverkan man som civilsamhällesorganisation den politiska beslutsprocessen? MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg berättar under dagens träff mer om detta och diskuterar med nätverkets medlemmar om hur civilsamhällets inflytande i politiska beslutsprocesser kan stimuleras. Tonvikt kommer att läggas på konkreta verktyg och redskap, som både små och stora organisationer kan använda och inspireras av. 

Lena berättar också mer om "Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen", som Europarådet  tillsammans med civila samhället har tagit fram. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till idéburna organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. 

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »