Medverkar gör Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Bristen på bostäder är som högst i Sveriges storstadsregioner. Det står över 650 000 personer i Stockholms bostadskö. Är det ett mått på bostadsbristen i Stockholm? Och krävs det verkligen 20 års kötid för att få en lägenhet av Bostadsförmedlingen? Christer Edfeldt, VD för Bostadsförmedlingen i Stockholm, där bostadsbristen är som högst - ger sin syn på detta och berättar om bostadsmarknaden utifrån Bostadsförmedlingens horisont.    

Adress:
Klarahuset
Drottninggatan 33
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »