2019 års mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne offentliggörs.

Adress:
Kungliga Vetenskapsakademien
Lilla Frescativägen 4A
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »