Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska bland annat

  • analysera vilka utländska direktinvesteringar som ska omfattas av regler om granskning,
  • föreslå under vilka förutsättningar utländska direktinvesteringar ska kunna hindras och vilka förbehåll för sådana investeringar som bör kunna ställas upp,
  • föreslå vilken befintlig myndighet som ska ansvara för granskning av utländska direktinvesteringar,
  • föreslå de anpassningar och kompletterande bestämmelser som är nödvändiga för att EU-förordningen om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen ska kunna tillämpas i Sverige, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska, i den del som avser att lämna förslag på anpassningar och kompletterande bestämmelser till EU-förordningen, redovisas senast den 4 maj 2020, och i den del som gäller att föreslå ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar redovisas senast den 2 november 2021.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Justitiedepartementet

Beslutskedja: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden

22/8
2019
6/3
2020
11/5
2020
4/6
2020
8/6
2020
12/6
2020
7/7
2020
4/9
2020
30/9
2020
16/10
2020

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »