Medverkar gör Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU.

Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter kommer och berättar för nätverket om hur mediebranschen lyckats driva igenom upphovsrättsdirektivet på EU-nivå. Jeanette menar att lagstiftningen kring upphovsrätten inte har uppdaterats i takt med digitaliseringen, och att EU:s nya upphovsrättsdirektiv därför är så viktigt. Direktivet innebär en hållbar framtid för granskande journalistik, oberoende press och bättre balans på mediemarknaden. Det löser inte alla problem, men det lägger en solid grund att bygga vidare på, säger Jeanette Gustafsdotter. 


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »