Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Den ska säkerställa att individuella skyddsskäl beaktas vid ansökningar om asyl och att Sveriges internationella åtaganden respekteras, t.ex. de som följer av FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen) och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Migrationspolitiken ska svara mot samhällets behov av att i god tid kunna planera för grundläggande samhällsservice till personer som bosätter sig i Sverige och att dessa individer ges goda förutsättningar att etablera sig i landet. Den ska i en föränderlig omvärld minska behovet av tillfälliga lösningar och säkerställa en permanent ordning med ett brett stöd i den svenska riksdagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2020.

Pressmeddelande: Parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Justitiedepartementet

Beslutskedja: Den framtida svenska migrationspolitiken

14/6
2019
30/8
2019
4/10
2019
17/10
2019
18/10
2019
8/11
2019
29/6
2020
13/7
2020
16/7
2020
17/7
2020
15/9
2020
15/9
2020
26/11
2020
4/12
2020
7/12
2020
7/12
2020
10/1
2021

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »