Medverkar gör Annika Agélii Genlott, avd för utbildning och arbetsmarknad, SKL. 

"Moderninseringen av Sverige börjar i skolan" – det konstateras i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. För att Sverige fortsatt ska vara ledande på digitaliseringsområdet och utnyttja digitaliseringens möjligheter spelar skolan en viktig roll.   

Adress:
Kungliga Myntkabinettet
Slottsbacken 6
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »