Medverkar gör Anna Eriksson, generaldirektör Digg. 

Regeringen skapade DIGG för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. I september har DIGG funnits i ett år. Hur mycket nytänk har det blivit? DIGG ska samla frågorna om digitalisering av offentlig sektorn på ett ställe. Tanken är välkommen då många har pekat på bristande samordning: Den högra handen vet inte, eller i värsta fall struntar i, vad den vänstra handen gör.

Problemen med digitalisering har varit många. Har myndigheten under dess korta levnad kunnat lösa några av dessa problem? Och har DIGG lyft Sverige i den internationella rankingen över att ta till vara digitaliseringens möjligheter – det som är det övergripande målet för digitaliseringen av offentlig sektor.

Adress:
Postmuseum
Lilla Nygatan 6
Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »