Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Beslutskedja: Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

16/1
2017
21/3
2019
16/4
2019
16/4
2019
28/5
2019
12/6
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »