Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

I propositionen föreslår regeringen föreslår att tester på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar – PKU-screening – även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar.

Bestämmelserna om PKU-biobanken och PKU-registret ska även gälla för PKU-prover från barn som inte har lämnat sådana prov som nyfödda, exempelvis barn födda i annat land.

Uppgifter om bland annat provgivarens personnummer och födelsevikt samt analys- och undersökningsresultat får sparas i PKU-registret.

Bestämmelser om samtycke

I lagen om genetisk integritet m.m. införs en bestämmelse som anger att bestämmelserna om samtycke i 3 kap. lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska tillämpas för undersökningar i enlighet med 5 kap. den lagen.

I propositionen föreslår regeringen föreslår också en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Arrangör:
Socialdepartementet

Beslutskedja: En ändamålsenlig reglering för biobanker

26/5
2016
31/5
2016
7/6
2016
7/6
2016
1/9
2016
16/5
2017
1/6
2017
29/1
2018
1/2
2018
30/6
2018
22/2
2019
2/4
2019
9/5
2019
28/5
2019
5/6
2019

Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »