Hur ska Sverige klara framtidens välfärd när allt färre ska försörja allt fler? Arbetsförmedlingen arrangerar ett seminarium i ämnet på Näringslivets hus 20 mars. I samband med seminariet presenteras rapporten ”Sveriges framtida sysselsättning”.

Arrangör:
Arbetsförmedlingen

Adress:
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm


Tillbaka till kalendern »
Visa genomförda arrangemang »